הודעות

​​​​​​ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עיריית בת ים.
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית בת ים ו
חברת קומפלוט.