חיפוש

תוצאות חיפוש עבור

 

 

דף הבית144807/06/2018 06:19:3159978htmlTrueaspx
איתור מידע264210/07/2017 07:18:552760http://batyam.complot.co.ilhtmlTrueaspx
תכנון עיר2639תכנון עיר16/06/2016 07:20:376613http://batyam.complot.co.ilhtmlTrueaspx
טפסים ונהלים2641טפסים ונהלים2605http://batyam.complot.co.ilhtmlTrue
צור קשר2637צור קשר31/12/2017 12:56:531767http://batyam.complot.co.ilhtmlTrueaspx
מדריך למשתמש מערכת רישוי זמין-4357326/06/2016 14:10:4714http://batyam.complot.co.il/forms/DocLib1/רישוי זמיןpptxFalsepptx
מפת האתר482307/06/2016 09:13:32798http://batyam.complot.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
קישור לאתרים482116/06/2016 07:11:37612http://batyam.complot.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
פרסומי תכנון ובניה482216/06/2016 07:41:0171http://batyam.complot.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הודעה על הסדר חדילה739222/08/2017 13:37:0811http://batyam.complot.co.il/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
גוש חלקה8644216/03/2017 14:27:284958http://batyam.complot.co.il/newengine/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מסמכי מדיניות8629702/10/2017 09:07:541465http://batyam.complot.co.il/taba/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הנחיות עיצוב למתחם פארק הים4330607/01/2015 10:47:42180http://batyam.complot.co.il/forms/DocLib1/הנחיות מרחביותpdfFalsepdf
מדיניות דיור בבת ים10277313/08/2013 15:12:51244http://batyam.complot.co.il/taba/SiteAssets/Pages/מסמכי-מדיניותpdfFalsepdf
תכנית אב לתחבורה בת ים10277625/03/2014 16:25:24240http://batyam.complot.co.il/taba/SiteAssets/Pages/מסמכי-מדיניותpdfFalsepdf
מסמך עקרונות התכנון רובע העסקים10277428/11/2010 10:25:46129http://batyam.complot.co.il/taba/SiteAssets/Pages/מסמכי-מדיניותpdfFalsepdf
דרישות בקרה מרחבית ותכן לבניה חדשה4361202/07/2017 17:10:145http://batyam.complot.co.il/forms/DocLib1/רישוי לשימוש חורג והקלות - 90 יוםpdfFalsepdf
בקשה לפטור מהגשת מפת-מדידה8885525/06/2017 14:48:413http://batyam.complot.co.il/forms/DocLib/תיק מידעpdfFalsepdf
תוכנית אסטרטגית בת ים10277503/12/2009 11:57:31179http://batyam.complot.co.il/taba/SiteAssets/Pages/מסמכי-מדיניותpdfFalsepdf
רישוי זמין3537103/10/2017 14:59:56http://batyam.complot.co.il/forms/DocLib1/Forms/AllItems.aspxhtmlTrue