נהלים

  
  
  
01/10/2017 15:55תיקיה: הנחיות מרחביותהנחיות מרחביות
01/10/2017 16:10תיקיה: רישוי - כללירישוי - כללי
03/10/2017 17:59תיקיה: רישוי זמיןרישוי זמין
01/10/2017 15:55תיקיה: רישוי לשימוש חורג והקלות - 90 יוםרישוי לשימוש חורג והקלות - 90 יום
01/10/2017 15:54תיקיה: רישוי מלא - 45 יוםרישוי מלא - 45 יום
01/10/2017 15:55תיקיה: רישוי מקוצררישוי מקוצר
01/10/2017 15:53תיקיה: תמא 38תמא 38