נהלים

  
  
  
02/10/2017 11:00הנחיות לכתיבת מסמכי תכניות עיצוב אדריכלי.pdfהנחיות לכתיבת מסמכי תכניות עיצוב אדריכלי
01/10/2017 15:56הנחיות מרחביות מאושרות נובמבר 2016.pdfהנחיות מרחביות מאושרות נובמבר 2016
01/10/2017 15:57הנחיות עיצוב למתחם פארק הים.pdfהנחיות עיצוב למתחם פארק הים