שעות קבלת קהל

שעות קבלת קהל - אדריכלים, מהנדסים עורכי דין בלבד:

ביום א' בין השעות 08:30 ועד 12:00

 שעות קבלת קהל העברות בטאבו:

בימים: א', ב' ו-ד' בין השעות 08:30 ועד 12:00

יום ה' - אין קבלת קהל.

שעות קבלת קהל מבנים מסוכנים:

בימים: ב' וד' בין השעות 08:30 ועד 12:00

יום ג' - בין השעות 16:15 ועד 18:00

יום ה' - אין קבלת קהל.

שעות קבלה  - מידע תכנוני:

יום ב' 08:30-12:00

יום ג' 16:30-18:00

שעות קבלת קהל - לקהל הרחב:

בימים: ב' וד' בין השעות 08:30 ועד 12:00

יום ג' - בין השעות 16:15 ועד 18:00

יום ה' - אין קבלת קהל.

מענה טלפוני כללי:

בימים א', ב' ו- ד', בין השעות 13:00 עד 15:00.

ביום ג', בין השעות 08:30-10:30.

מענה טלפוני פיקוח על הבניה:

בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 12:00.

מענה טלפוני מחלקת תכנון:

בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 15:30.

עיון בתיקי בנייה (בהזמנה מראש):

מייל:     pik-pgishot@bat-yam.muni.il

טלפון : 03-5556037   - בשעות המענה הטלפוני