Category: הודעות רצות

דוח לשנת 2023

עותק של דוח שנתי פרק א דוח משרד הפנים עותק של פרק ב – שאר הנושאים שנת 2023 אחרי שינויים ונציגי השר מכתב להפצה ליורים

להמשך קריאה »