תוכנית כוללנית

בת-ים 2050 – תוכנית כוללת להתחדשות עירונית

אודות התוכנית

עיריית בת-ים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית כוללת להתחדשות עירונית של העיר. התוכנית נערכת על ידי צוות יועצים מקצועי בהובלת משרד HQ אדריכלים ובליווי צוותי עבודה של העיריה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולשכת התכנון המחוזית.
מי יפותחו כצירים הראשיים של העיר? כמה יחידות דיור יהיו? כמה תושבים? איפה יפותחו מרכזים מסחריים? איפה ואיך נוכל לייצר עוד מרחבים ירוקים ושדרות? כמה כיתות בתי ספר, כמה גנים? איפה יהיו שבילי אופניים ואיפה לא, לכמה חשמל נדרש ואיך ננתב את מי הנגר כדי למנוע הצפות? בכל השאלות האלה ובעוד הרבה שאלות נוספות עוסקת התכנית הכוללת.
מנהל ההנדסה יחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית החל בשנת 2022 בקידום התכנית הכוללת להתחדשות עירונית במטרה לגבש את האסטרטגיה המרחבית של העיר עד לשנת 2050.
המטרה הראשית שהוצבה בבסיס התכנית היא איכות חיים גבוהה לתושבי העיר בת ים הנוכחיים והעתידיים, תוך מתן אפשרות התחדשות מקסימלית, ע”י שמירה על פרמטרים של איכות ומתוך ראיה ארוכת טווח המשלבת כלכלה עירונית, פרוגרמות, תשתיות, נוף, תחבורה ועוד.
איכות חיים בהקשרה המרחבי היא נגזרת של שלל תחומים וכדי להשיג אותה נדרש לתכנן תשתית תכנונית וסטטוטורית לכל אחד מהם. האסטרטגיה המרחבית של התכנית עוסקת בבנייני המגורים, בשטחים הפתוחים, באזורי המסחר, התעסוקה, בתשתיות העירוניות, במוסדות החינוך, ברחובות, בדרכים, באמצעי התחבורה, במוסדות הציבוריים והקהילתיים, באיכות הסביבה ובאנרגיה.
מכאן שבדרך כזו או אחרת, התכנית קשורה ותשפיע על פעילותן של יחידות עירוניות רבות. על אף שהתכנון הוא לשנת 2050, על מנת לעמוד במטרות והיעדים המרחביים, עם אישורה של התכנית היא תהווה בסיס לתכניות העבודה של יחידות התכנון והפיתוח העירוניות כבר בשנים הקרובות.
מסיבה זו כחלק מתהליך התכנון הוקמו צוותי עבודה עירוניים נושאיים אשר עסקו בתחומי התכנון המרכזיים העומדים בבסיס התכנית.

מטרות התוכנית

עיקרי התכנית הינם:

  1. הסדרת מסלולי ההתחדשות השונים המתקיימים בעיר באופן ברור תחת תכנית התחדשות עירונית אחת בעלת אסטרטגיה תכנונית לעתיד העירוני בשני העשורים הבאים. התכנית מתווה שלושה מסלולים שונים להתחדשות המבנים בעיר: “התחדשות בניינית”, “התחדשות מקבצית” ו “התחדשות מתחם פינוי – בינוי “.
  2. בחינת כושר הנשיאה העירוני ומתן הנחיות בהיבטים השונים כגון: פרוגרמה, תשתיות, חשמל ומרחב ציבורי וקביעה של כושר הנשיאה העירוני לשנת היעד מבחינת כמות יח”ד המיועדות להתחדשות, הפרוגרמה הציבורית הנדרשת ופיתוח התשתיות.
  3. פיתוח ושכלול המערכת האורבנית הקיימת של העיר וקביעת הנחיות לפיתוח ועיצוב המרחב הציבורי, פיתוח ועיבוי הרחובות והשדרות העירוניות ופיתוח של שלל המרכזים האורבניים – קיימים וחדשים.

מכוח התכנית יהיה ניתן להוציא היתרי בנייה עבור התחדשות בניינית.

מטרות התוכנית הכוללנית

הנושאים שיוסדרו במסגרת התוכנית

נושאי התוכנית הכוללנית

סטטוס התוכנית

התוכנית נמצאת כעת בסיום שלב תכנון חלופה נבחרת

שיתוף ציבור

הכנת התוכנית מלווה בהליך שיתוף ציבור וייעוץ חברתי בהובלת ד״ר דפנה כרמון ורונן חרותי.
ב- 13/6/23 התקיים מפגש תושבים, בו הוצגו מטרות התוכנית והתושבים המשתתפים נחלקו לקבוצות מיקוד אזוריות, שבמסגרתן שיתפו את צוות התכנון בתובנות ביחס למצב הקיים בכל אחד מרובעי העיר ולנושאים שחשוב שיקבלו מענה במסגרת התוכנית.

למידע נוסף ניתן לפנות ליועצת החברתית,
ד״ר דפנה כרמון:
054-4736600 Dafna.carmon@gmail.com